ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
แบบสำรวจสอบถามการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม
   
 

แบบสำรวจสอบถามการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม

วัตถุประสงค์

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการ
ในการฝึก...

   
  |อ่านต่อ >>

   
รายงานผลการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจด้านนโยบายนิวเคลียร์ MOE-JICC”
   
 

กศน. ในฐานะผู้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจด้านนโยบายนิวเคลียร์ MOE-JICC” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงา...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 8
   
 

17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย&...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 7
   
 

16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย&rdquo...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 6
   
 

15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย&rdquo...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 5
   
 

14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย&rdquo...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 4
   
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์  จังหวัดยโสธร ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย&r...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 3
   
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์  จังหวัดยโสธร  ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคม...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 2
   
 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์  จังหวัดยโสธร  ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคม...

   
  |อ่านต่อ >>

   
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 1
   
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์  จังหวัดยโสธร ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย&rd...

   
  |อ่านต่อ >>

   
จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุลสู่ความยั่งยืน(ทัพรั้งโมเดล)
   
 

เวลา 9.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ ได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับกลุ่มเกษตรก...

   
  |อ่านต่อ >>

   
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นจังหวัดตราด ระดมความคิดร่างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
   
 

ณ โรงแรมเขาสมิง พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดตราด นายประธาน สุรกิจบวร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการจัดประชุมชี้แจงโครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอกรอบศึกษาและสร้างแบบจำลอง...

   
  |อ่านต่อ >>

   
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นจังหวัดยโสธร ระดมความคิดร่างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
   
 

ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการจัดประชุมชี้แจงโครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอกรอบศึกษาและสร้างแบบจำลอ...

   
  |อ่านต่อ >>

   
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นจังหวัดนครสวรรค์ ระดมความคิดร่างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
   
 

ณ โรงแรม 42 ซี เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการจัดประชุมชี้แจงโครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอกรอบศึกษาและสร้างแบบจำล...

   
  |อ่านต่อ >>

   
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดมความคิดร่างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
   
 

ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการจัดประชุมชี้แจงโครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอกรอบศึกษาแ...

   
  |อ่านต่อ >>

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter